Table 2

Log-rank survival data

Population5-year overall survivalP value
Radiation vs no radiation83.8% vs 82.2%0.45
Chemotherapy vs no chemotherapy90.3% vs 74.0%<0.001
Chemoradiation vs no chemoradiation89.7% vs 79.8%<0.001
Lymph node dissection vs no lymph node dissection85.5% vs 75.5%<0.001